Artykuły

Stres cieplny u krów – cz.2. Mało dostrzegalny problem
Data dodania: 2021-04-29
Już w latach trzydziestych ubiegłego wieku praktycy i naukowcy zajmujący się produkcją mleka zwrócili uwagę na temperaturę otoczenia jako na czynnik, który wpływać miał na obniżenie produkcji mleka i zmianę jego składu. Szczególnie jednak zwrócono uwagę na spadek płodności krów, obniżkę produkcji...
Stres cieplny u krów – cz.1. Lekceważony problem
Data dodania: 2021-04-29
Już w latach 30. ubiegłego wieku naukowcy i praktycy produkcji mleka zwrócili uwagę na stres, który wpływać mógł na produkcję mleka i jego skład. Szczególną uwagę zwróconona fakt pojawiający się cyklicznie, a mianowicien a spadek produkcji mleka oraz płodności stada w okresie letnim. Prace...
Skąd bierzemy prąd?
Data dodania: 2021-04-20
Zadając w tytule takie pytanie nie oczekujemy odpowiedzi – prąd bierzemy z elektrowni... Mowa tu o instytucjach, z których bezpośrednio prąd czyli energię elektryczną odbieramy. Podstawowym stwierdzeniem jest fakt, iż spółdziel nie mleczarskie są trwale wpisane w dukcji rolniczej. Ich rola,...

Partnerzy