O fundacji

Fundacja „Pro Puritate Regio” została utworzona w 2013 roku. W zamyśle fundatorów było stworzenie ekologicznego parku recyklingu a także edukacja ekologiczna.

​Park recyklingu, jaki Fundacja chce utworzyć, w połączeniu z edukacją ekologiczną stanowić będzie doskonały i praktyczny system. Edukacja ekologiczna obejmuje takie grupy docelowe jak młodzież, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, producentów mleka, oraz kobiety mieszkające na wsi. Jesteśmy przekonani, że edukacja mieszkańców obszarów wiejskich pozwoli stworzyć miejsca pracy oraz przyciągnąć do nich mieszkańców miast.

​Dlatego też Fundacja nawiązała współpracę z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich czy SGGW. Nasi współpracownicy mają doświadczenie w pracy w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji oraz organizacji szkoleń.

Kim jesteśmy

Władysław Janikowski

Jest prezesem zarządu Fundacji. Absolwent wydz. Zootechnicznego SGGW w Warszawie. Dr nauk rolniczych. Posiada doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu szkoleń i seminariów , w tym rolników. Wdrażał programy pomocowe dla polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, szczególnie mleczarstwa. Ma doświadczenie sprzedażowe i marketingowe w branży opakowaniowej. Wspierał merytorycznie klientów przy sprzedaży płynnych produktów mleczarskich.  Będąc dyrektorem generalnym Programu REKARTON uruchomił system zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Śledził zmiany prawne w zakresie ochrony środowiska. Pisał artykuły na ten temat w pismach specjalistycznych  i popularno naukowych. Zajmuje się wdrażanie systemu PIROLIZY osadów ściekowych i innych odpadów organicznych.

Włodzimierz Gędziorowski

Jest członkiem Rady fundacji i jako magister inżynier odpowiada za merytoryczną koncepcję naszych wydarzeń, szkoleń i badań. Jest w stałym kontakcie z samorządami, z którymi opracowuje  koncepcje utylizacji odpadów i lokalnej produkcji energii.

Dr. Grzegorz Grabski

Współzałożyciel, członek Rady Fundacji PPR.

Były pracownik Ministerstwa Finansów, kancelarii Prezydenta RP. Ekspert unijnych projektów, moderator Funduszu Spójności. Współpracownik Funduszu Rozwoju Obywatelskiego, współzałożyciel i członek Rady Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej.

Organizator szkoleń dla samorządów. Autor wielu opracowań.

W Fundacji PPR wykorzystuje wszechstronnie swoje kwalifikacje i doświadczenie

Andrzej Drajewicz

Absolwent Politechniki Krakowskiej-metalurg, budowlaniec (Huta Katowice)

Były Prezes huty aluminium w Krakowie. Współpracownik hub`u General Industry of Ohio, Rekarton, Synecom Italia. Współtwórca technologii pozyskiwania aluminium i polietylenu z różnych odpadów

Pracuje nad wdrażaniem technologii pirolizy wysokotemperaturowej -przekształcanie osadów ściekowych i innych odpadów organicznych w energię.Zajmuje się też problemem wykorzystania zmagazynowanego sprężonego powietrza .

Jest cenionym ekspertem fundacji.

Partnerzy