Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt czyli stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii zwierzęcia i środowiska.

Jest to możliwe poprzez unikanie znęcania się i nieodpowiedniego wykorzystywania zwierząt przez ludzi poprzez utrzymywanie odpowiednich standardów chowu zwierząt.

Dobrostan zwierząt to taki system ich chowu jaki zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt.

  • Po pierwsze zaspokaja potrzeby żywieniowe i dostępu do wody.
  • Po drugie zaspokaja potrzeby przestrzeni życiowej oraz w przypadku wielu gatunków zapewnienia towarzystwa innych zwierząt.
  • Po trzecie zaspokaja potrzeby naturalnych odruchów zwierząt np. potrzebę rycia u świń.
  • Po czwarte chroni zwierzęta przed niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi.
  • Po piąte zapobiega okaleczaniu się zwierząt, zapewnia opiekę weterynaryjną, odpowiednie warunki przewozu a także humanitarnego sposobu uboju.

Problematyka dobrostanu dotyczy głównie zwierząt gospodarskich lecz dzisiaj mówimy także o ulepszaniu warunków życia zwierząt laboratoryjnych i gatunków nieudomowionych, żyjących w ogrodach zoologicznych.

W przypadku zwierząt gospodarskich dobrostan zwierząt można wyprowadzić również i porównać do „optymalnych warunków chowu zwierząt gospodarskich”. Propagowanie takich form utrzymania zwierząt służy właśnie dobrostanowi zwierząt przy jednoczesnym patrzeniu na zaspokajanie przez nie potrzeb człowieka.

Zapewnienie odpowiedniej treści i formy skarmianych pasz, swobodny dostęp do wody. Przy dzisiejszym postępującym ociepleniu, zwierzęta gospodarskie szczególnie bydło, negatywnie odczuwają te zmiany.

Ocieplenie klimatu wpływa na ocieplenie wód jezior i stawów w Polsce. Powoduje to np. obniżenie zdolności tarła wielu gatunków ryb. W przypadku krów mlecznych wyższa obecnie temperatura w oborze czy na pastwisku skutkuje obniżeniem pobrania paszy przez krowy, obniżeniem ich wydajności, zmianami w składzie białkowym mleka. Nieodpowiednia temperatura pomieszczeń powoduje np. mniejsze przyrosty tuczników i większą ich podatność na choroby.

Partnerzy