Rolnictwo ekologiczne - aktywizacja osób niepełnosprawnych

Rolnictwo ekologiczne - aktywizacja osób niepełnosprawnych

Rolnictwo ekologiczne szansą na aktywizację życiową (zawodową) osób niepełnosprawnych – wykluczonych społecznie!

 1. Społeczny aspekt projektu
 • odnowienie więzi społecznych – przeciwdziałanie odrzuceniu społecznemu
 • nawiązanie – odnowienie więzi międzypokoleniowych;
  Jest to realizacja projektu STARY– MŁODY
 • poprawa statusu osób objętych działaniami (status materialny, status społeczny)
 • umożliwienie ludziom niepełnosprawnym– wykluczonym społecznie podjęcie działań na rzecz osób znajdujących się w podobnej sytuacji
 • prowadzenie warsztatów po przeszkoleniu
 1. Formy i instytucje dofinansowujące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (wykluczone społecznie)
 2. Dofinansowanie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych (wykluczonych społecznie) przedstawienie możliwości
 3. Przedsiebiorstwa społeczne– formą organizacyjna dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( wykluczonych społecznie)
 • dotacje na tworzenie miejsc pracy (fundusze marszałkowskie, PEFRON,fundusze europejskie )
 1. Co to jest rolnictwo ekologiczne (model rolnictwa zrównoważonego)?
 2. Znaczenie tradycji w rolnictwie ekologicznym a możliwości stworzenia gospodarstwa (stanowiska pracy ) przez osoby objęte programem
 • produkty i przetwory tradycyjne
 • produkty rękodzieła (np. tkanie, wycinanie, kowalstwo, stolarstwo, bednarstwo, koronkarstwo, wycinanki, lepienie itp.)
 • zwyczaje ludowe
 • przekaz ustny (bajki, przypowieści itp.)
 • mini hodowle, hodowle odtworzeniowe
 1. Działania skierowane na dzieci i młodzież wiejską
 • rehabilitacja przez warsztaty zajęciowe (hodowla małych zwierząt, mikro uprawy)
 • rehabilitacja przez animaterapię (tworzenie ośrodków-gospodarstw zajmujących się pobytami dla dzieci niepełnosprawnych
 • nawiązanie do programu „Uczeń na wsi”(w aspekcie niepełnosprawności)

Partnerzy