Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnia energetyczna to taka forma organizacji , której działalność jest nastawiana na produkcję energii (przede wszystkim z OZE ), jej autokonsumpcję i ewentualną sprzedaż.

Należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach wiejskich. Rozwój technologii pozwala na efektywne rozproszenie źródeł wytwarzania. Wiąże się też z tym zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, które mogą dać spółdzielnie energetyczne.

Ten kierunek rozwoju energetyki wydaje się być bardzo przyszłościowy .Nowe regulacje prawne pozwalają na implementację rozwiązań europejskich na teren Polski-np. pakietu prosumenckiego.

Członkami spółdzielni mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Można próbować wpisywać takie mechanizmy w istniejące formy spółdzielczości wiejskiej np .mleczarskiej, co wydaje się być korzystne z punktu widzenia organizacyjnego.

Zamiarem naszym jest propagowanie i pomoc w tego typu działaniach na wsi.

Efektem będzie nie tylko poprawa bezpieczeństwa energetycznego, obniżka kosztów produkcji, lecz przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego!

Dowiedz się więcej o spółdzielni energetycznej 

Partnerzy