Żony rolników

Żony rolników

Większość programów dedykowanych sektorowi wiejskiemu skierowanych było do mężczyzn-rolników. Postanowiliśmy przedstawić propozycje szkoleń, porad, usług paniom - mieszkankom wsi.

Jak dotąd jedynie robiły to Kola Gospodyń Wiejskich (obecne na polskiej wsi od 1877 r.)

Nasi specjaliści są gotowi do działania w szerokim obszarze tematycznym.

Przygotowaliśmy kilka przykładowych propozycji, które oczywiście nie wyczerpują możliwych propozycji:

 • Jak uczynić mój „dom”, życie bardziej zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego?
 • Jak wykorzystać osobiste talenty, istniejące atrybuty gospodarstwa, ogrodu, uzyskiwanych produktów (szczególnie „eko”) dla wzrostu ekonomicznego?
 • Jak założyć i prowadzić przydomowy ogród ekologiczny ?
 • Uprawa ziół oraz ich użycie w produktach gospodarstw.
 • Produkty regionalne– wytwarzanie, promocja, dystrybucja.
 • Środowisko a ochrona zdrowia.
 • „Eko” i „agro” turystyka.
 • Szwajcarska szkoła „ekorolnictwa”
 • Rola tradycji.
 • Woda– ochrona przed zanieczyszczeniami.
 • Moja własna elektrownia.

itd.

Pomysłów jest dużo.

Nie bez znaczenia jest fakt, że to właśnie panie są wielokrotnie decydentami w firmie jaką jest gospodarstwo rolne czyli DOMOWE.

Partnerzy