Nasze programy

Spółdzielnie energetyczne
Spółdzielnia energetyczna to taka forma organizacji , której działalność jest nastawiana na produkcję energii (przede wszystkim z OZE ), jej autokonsumpcję i ewentualną sprzedaż. Należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach wiejskich. Rozwój technologii pozwala na efektywne rozproszenie źródeł wytwarzania. Wiąże się też z tym zapewnienie bezpieczeństwa...
Piroliza
Co to jest „piroliza”? Piroliza jest to proces termolizy czyli rozkładu materii organicznej pod wpływem temperatury, bez dostępu tlenu, w temperaturze od 450° do 1000°C. Końcowymi produktami rozkładu np. osadów ściekowych są: paliwo gaz syntezowy o przeciętnym składzie: tlenek węgla CO 20 – 30 % ditlenek węgla CO2 15 – 23 % tlen O2 0 – 2,5 % metan CH4 15 – 20 % wodór H2 8 – 16 % azot N2 15 – 25...
Dobrostan zwierząt
Dobrostan zwierząt czyli stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii zwierzęcia i środowiska. Jest to możliwe poprzez unikanie znęcania się i nieodpowiedniego wykorzystywania zwierząt przez ludzi poprzez utrzymywanie odpowiednich standardów chowu zwierząt. Dobrostan zwierząt to taki system ich chowu jaki zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt. Po pierwsze...
Żony rolników
Większość programów dedykowanych sektorowi wiejskiemu skierowanych było do mężczyzn-rolników. Postanowiliśmy przedstawić propozycje szkoleń, porad, usług paniom - mieszkankom wsi. Jak dotąd jedynie robiły to Kola Gospodyń Wiejskich (obecne na polskiej wsi od 1877 r.) Nasi specjaliści są gotowi do działania w szerokim obszarze tematycznym. Przygotowaliśmy kilka przykładowych propozycji, które...
Rolnictwo ekologiczne - aktywizacja osób niepełnosprawnych
Rolnictwo ekologiczne szansą na aktywizację życiową (zawodową) osób niepełnosprawnych – wykluczonych społecznie! Społeczny aspekt projektu odnowienie więzi społecznych – przeciwdziałanie odrzuceniu społecznemu nawiązanie – odnowienie więzi międzypokoleniowych; Jest to realizacja projektu STARY– MŁODY poprawa statusu osób objętych działaniami (status materialny, status społeczny) umożliwienie...

Partnerzy